Nbminer 40.1 sürümüne güncelleme (Update to nbminer 40.1)

Nbminer 40.1 sürümü yayınlandı. Hiveosta bu sürümü nasıl yüklerim şuan 39.7 sürümünde.
Nbminer version 40.1 has been released. How do I install this version on Hiveos, it’s currently at version 39.7.