Tôi cần sự trợ giúp từ các bạn trong mục thanh toán

tôi muốn thanh toán để sử dụng nhưng rất khó khăn. bạn có thể giúp tôi>