Why is the amount of site and app extraction different?

Why is the amount of site and app extraction different?

سلام
نیاز به رفرش کردن صفحه داری برای نشون دادن دقیق مقدار مایین شده
و اینکه هیچ مورد خاصی تا بحال دیده نشده شاید کمی در حد چند صدوم اتر کمتر یا بیشتر بزنه و البته بستگی به نوع اورکلاک کارتا و حتی چک کردن شیر ریجکت داشتن و شیر استیل داشتن
خیلی باید هواست باشه
موفق باشی